Introt ja ekstrot / Inroverts and Extroverts

introt-ekstrot-sylvia-löhken-kirja-arvostelu-book-review

rating-christgau-one-star-honorable-mentionrating-christgau-one-star-honorable-mentionrating-christgau-one-star-honorable-mentionrating-christgau-one-star-honorable-mention
Sylvia Löhken, suom. Kirsimarja Tielinen
Viisas Elämä 2016 (fin)
GABAL 2014 (orig)
368 sivua/pages
Arvostelukappale saatu kustantajalta.

Löhkenin kirjat ovat kiinnostaneet  minua jo jonkin aikaa, hän vaikuttaa hyvin vakuuttavalta puhujalta. Into-kustannus on julkaissut vastikään hänen Hiljaisissa on voimaa -kirjansa, ja nyt itse sain Löhkenin Introt ja ekstrot -kirjan luettavakseni. Jo kirjan ulkoasu antaa hyvin selkeän ja vakuuttavan ensivaikutelman.

“Joudumme jokapäiväisessä elämässämme olemaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Kukaan ei voi elää omassa kuplassaan loputtomiin, vaan meidän on pystyttävä kommunikoimaan keskenämme riippumatta siitä, kuuluuko työyhteisöömme, perheeseemme ja ystäväpiiriimme ekstrovertteja, introvertteja vai molempia. On kaikkien etu, että joukkue toimii parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä.
Introt ja ekstrot purkaa introvertteihin ja ekstrovertteihin liitettyjä myyttejä ja tuulettaa vuorovaikutus- ja toimintatottumuksia. Miten introvertit ja ekstrovertit voivat erilaisuudestaan huolimatta tehdä hedelmällistä yhteistyötä? Miten erilaisten persoonallisuustyyppien vahvuuksia käytetään tehokkaasti hyödyksi ja eroavuudet käännetään ongelmasta voimavaraksi?
Kun on tietoinen omista introvertti- tai ekstroverttitaipumuksistaan ja tunnistaa niitä myös toisissa, on helpompi ymmärtää, miksi kukin käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Tuolloin yhteistyö helpottuu ja jatkuvan kitkan ja vastakkainasettelun voi unohtaa.” Kirja esitellään Viisas Elämä -kustantamon sivuilla.

Introt ja ekstrot alkaa useammalla esipuheella kunkin persoonatyypin näkökulmasta, esiin nostetaan introvertin ja ekstrovertin lisäksi myös näiden vähemmän esillä ollut välimuoto, ambivertti. Tekstin kautta on hauska huomata heti alussa persoonatyyppien erot. Kirjan ulkoasu on havainnollinen: se helpottaa lukemista sekä aktivoi lukijaa. Sisältö on sisällysluetteloa myöten hyvin selkeä, ja pienet kuvakkeet sekä marginaalin huomiot ohjaavat lukijaa. Kokonaisuudessaan kirja käsittelee aihettaan monipuolisesti ja kattavasti — liikkeelle lähdetään aivan persoonallisuuden perusasioista ja päädytään erilaisiin käytännön vinkkeihin eri alojen näkökulmista. Löhkenin elävän elämän esimerkit sekä kehoitukset lukijan omaan pohdintaan havainnollistavat ja syventävät lukukokemusta.

Introt ja ekstrot onkin tietokirjan lisäksi työkirja, jonka lukemisen myötä itsetuntemus ja -ymmärrys tuntuvat väistämättä lisääntyvän.

Kirja jakautuu kahteen osa-alueeseen: perustietoon (ns. tieteellinen osa), jonka Löhken on tiivistänyt ja kirjoittanut todella selkeästi, sekä käytännön esimerkkien osaan, jossa persoonatyyppien käyttäytymistä, vahvuuksia sekä heikkouksia tarkastellaan käytännössä. En usko, että kovinkaan paljon tämän selkeämmäksi tietokirjaa voisi enää rakentaa. Itse suorastaan antauduin Löhkenin turvallisen tekstin vietäväksi, niin rautaisella ammattitaidolla hän johdatteli läpi aihealueiden. Esimerkkejä löytyy opiskelusta johtamisviestintään hyvin yleistajuisesti, jäsennellysti ja tiivistetysti. Löhken on todella tutkinut asiaansa ja hyödyntää esityksessään paljon taulukoita ja listauksia. Teksti vaikuttaa ajoittain hieman kärjitetyltä ja jopa liiankin yksinkertaistetulta, mutta Löhkenille tuntuu olevan tärkeää saada viesti kaikkien ymmärtämään muotoon.

Itselle kirjan mielenkiintoisinta antia oli persoonatyyppien ongelmaparien esittely, miten ne usein arjessa esiintyvät, ja näihin tilanteisiin esitetyt ratkaisut. Löhken kuitenkin muistuttaa, etteivät asiat ole mustavalkoisia. Myös kirjan ensimmäisen osan kolmas luku esimerkkeineen oli kiinnostava, jossa käsitellään merkityksellistä elämää — on tärkeää tietää, mikä on itselle oikea tapa ladata voimavarat hektisessä arjessa. Toisaalta, Löhken viljelee hyviä huomioita läpi kirjan. Esimerkiksi toisen osan alussa mainitaan, että myös tavoitteet on hyvä valita omaan persoonallisuuteen sopiviksi. Kirjassa on huomioitu myös sosiaalisen median ja muun digitaalisen viestinnän vaikutukset, mutta satunnaiset hymiöt tekstin joukossa ovat itselleni hieman liikaa. Eivät välttämättä sovi kirjaan.

Kirjasta löytyy lisäksi konkreettisia neuvoja työelämän (motivaatio ja sitoutuminen) ja yhteisön  (vuorovaikutus ja tiimityö) toimivuuden lisäämiseksi, koulutus ja johtaminen huomioiden. Käsitellään hienosti, kuinka johtamalla voi motivoida ja huomioida erilaiset työntekijät. Luku statusviestinnästä vaikutti erityisen kiinnostava ja herätti halun lukea aiheesta lisää. Löhken tuo hyvin näkyväksi nykyajan työn luonteen: suuri osa työstä on näkymätöntä (konsultointi, suunnitelmien laadinta ym.), joten suorituksia ei aina voi mitata konkreettisesti. Lisäksi nyky-yhteiskunnan mainitaan suosivan ulospäin suuntautuneita persoonia, mutta kirjassa muistutetaan myös introverttien vahvuuksista sekä siitä, kuinka erilaiset persoonat täydentävät toisiaan. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan.

img_20161117_084412

Kirjan loppuun on lisätty testi, mikäli oma persoonatyyppi vielä askarruttaa. Sama testi löytyy myös verkosta englanniksi tai saksaksi. Plussaa myös erittäin kattavasta kirjallisuusluettelosta kirjan lopussa.

Löhkenin kirjaan kannattaa ehdottomasti tarttua, mikäli yhtään kiinnostaa ymmärtää, miksi eri tilanteissa reagoidaan tietyllä tapaa tai vaikkapa haluaa lisätä ymmärrystä siitä, miksi työkaveri toimii kuten toimii. Itsekin olin taas kirjan lukemisen jälkeen hieman paremmin sinut persoonallisuuteni kanssa. On tärkeä tunnistaa juuri omat tarpeensa ilman, että vertaa itseään muihin tai yleisesti puhuttuihin piirteisiin.


Translation

This time translation is only a short summary. Sylvia Löhken is a German expert of introverts and extroverts. Now I got her book named Introverts and Extroverts: The Poles of Personality, in Finnish from a publisher. “The book shows new ways to create positive cooperation between people with different personalities. In business and in private life.” Sylvia Löhken homesiteYou can also take a test to find out if you’re introvert or extrovert, it’s available online.

Löhken’s book is very clear and easy to read though it contains a lot of information. Recommended reading for anyone who’s interested in personality types and want to understand them better. 

2 thoughts on “Introt ja ekstrot / Inroverts and Extroverts

  1. Pingback: Lukuvinkkejä: tietokirjat / What to Read: Non-fiction – Pauline von Dahl

  2. Pingback: Kootut kirjavinkit sekä Kirjan ja ruusun päivän ostos / Wrap-up of the Reading Week and My Latest Book Buy – Pauline von Dahl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s